شعبه دو جامی

خیابان حافظ چهارراه عزیزخان خیابان جامی پلاک ۶

آقای رستمی
۰۲۱-۶۶۷۵۸۸۸۴
۰۲۱-۶۶۷۵۲۱۲۸
شعبه مرکزی – فروشگاه جامی

خیابان حافظ ، بالاتر از میدان حسن آباد ، خیابان جامی ، پلاک ۲۳

آقای رستمی
۰۲۱-۶۶۷۵۷۵۲۲
۰۲۱-۶۶۷۵۷۵۲۳